Execution Only

Dit maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van een financieel adviseur een verzekering af te sluiten. Indien U ervoor kiest om via deze website een verzekering af te sluiten is er geen sprake van advies. U kiest zelf een verzekering zonder dat er sprake is van een gegeven advies. Wij voeren bij deze vorm van bemiddelen alleen de door U gegeven opdracht uit.

Mocht U kiezen voor deze vorm van verzekeren dan komt alle aansprakelijkheid die eventueel kan voortvtoeien uit de overeenkomst bij U terecht.

Wenst U liever een geheel vrijblijvend advies te ontvangen neem dan contact met ons op.