Inboedelverzekering

Wat is verzekerd op de inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering zijn de goederen/ roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren verzekerd. Bij een huurwoning kan het huurdersbelang worden meeverzekerd, bij sommige verzekeraars is het standaard bedrag hiervoor € 2500,-- uiteraard kunt U dit bedrag verhogen bij bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe keuken/ of andere verbeteringen aan de huurwoning. Ook glas kan eenvoudig worden verzekerd op de inboedelverzekering.

Dekkingen en soorten inboedelverzekering

 • Uitgebreide dekking:
  Dekking voor: brand, blikseminslag, ontploffing, storm , waterschade, olie, rook en roet diefstal en vandalisme, aanrijding en aanvaring , waterschade door lek aquarium, waterschade door lekkend waterbed, omvallen bomen, kranen en heistellingen onvoorzien springen van waterleidingen door vorst beroving, diefstal en afpersing met geweld
 • Extra uitgebreide dekking:
  Dekking voor: brand, blikseminslag, ontploffing, storm , waterschade, olie, rook en roet diefstal en vandalisme, aanrijding en aanvaring , waterschade door lek aquarium, waterschade door lekkend waterbed, omvallen bomen, kranen en heistellingen onvoorzien springen van waterleidingen door vorst beroving, diefstal en afpersing met geweld, schroei-, zeng- en smeltschade schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt schade aan inhoud van koelkasten en diepvriezer t.g.v. het uitvallen van de stroom hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in waterleiding op te sporen. Biedt vaak ook dekking voor tuinmeubelen, tuingereedschap, wasgoed e.d.
 • Meest uitgebreide dekking (all-risk dekking):
  Dekt alle overige van buitenkomende onheilen. Schade door huisdieren is echter vaak uitgesloten.

Uitsluitingen inboedelverzekering

 • Schade door overstromingen;
 • Schade door aardbevingen;
 • Schade door molest (oorlogsgeweld);
 • Schade door atoomkernreacties.
 • Vaak is er een beperkte dekking voor geld en geldswaardigheidspapier.
 • Ook audovisueel apparatuur is in de grote steden vaak tot een bepaald maximum verzekerd.

Inboedelverzekeringen:

 • Mogelijkheid voor garantie tegen onderverzekering;
 • Huurdersbelang mee te verzekeren
 • Ook dekking voor goederen buitenshuis bijv zonwering, tuinmeubelen, antennes etc;
 • Eventueel premiekorting tot een maximum van 15% indien U in het bezit bent van een Politiekeurmerk Veilig Wonen;
 • Glas is mee te verzekeren indien U niet in het bezit bent van een eigen woning.

Neem contact met ons op voor een offerte of een advies op maat.