Klachtenregeling

Uiteraard doen wij onze uiterste best om U zo goed mogelijk te woord te staan en te adviseren. Het kan uiteraard voorkomen dat U niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Stuur een mail naar info@mathekuijpers.nl t.a.v. de directie met Uw klacht/opmerking.

Wij trachten Uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. (www.kifid.nl)

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )