Dienstenwijzer Mathe Kuijpers.

Onderstaand kunt U meer informatie terugvinden over onze dienstverlening en het gebruik van Uw gegevens. Uiteraard kunt U de dienstenwijzer ook downloaden in pdf formaat.

Over ons

  • Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v.
  • Postbus: Postbus 61,
  • 4760 AB Zevenbergen
  • Bezoekadres: Vlietweg 3a,
  • 4759 CE Noordhoek
  • Telefoonnummer: 0168-407320
  • Emailadres: info@mathekuijpers.nl

Kvknummer: 20123578
AFM nummer: 12015590
Website: https://www.mathekuijpers.nl

Over onze dienstverlening

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 14:00 uur

U kun bij ons op verschillende wijze advies krijgen namelijk: Per mail, schriftelijk, telefonish of in een persoonlijk adviesgesprek. Kiest u ervoor om zelf uw verzekering af te sluiten via internet dan is er geen sprake van advies maar van execution only. U bent dan zelf op de hoogte van uw rechten en plechten op het gebied van verzekeringen.

Wij hebben vergunningen om te bemiddelen en adviseren op de volgende gebieden:

Particulier schadeverzekeringen
Zakelijke schadeverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Levensverzekeringen
Zorgverzekeringen
Consumptief krediet
Hypothecair Krediet
Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Elektronisch geld
Vermogensproducten

Ons kantoor staat bij het AFM Register ingeschreven onder het volgende nummer: 12015590

Adviesvrije en onafhankelijk

Adviesvrij en onafhankelijk Ons kantoor heeft geen enkele verplichting richting verzekeraars of geldverstrekkers en is volledig onafhankelijk en adviesvrij. Daarnaast heeft geen enkele verzekeraar een meerderheidsbelang of enige vormen van aandelen binnen ons bedrijf.

Ons aanbod:

Binnen Nederland zijn er veel verzekeraars en andere aanbieders actief op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Wij toetsen periodiek of bepaalde aanbieders nog voldoen op basis van prijs en kwaliteitsverhoudingen, ons aanbod kan dus variëren. Indien gewenst kunnen wij u een overzicht verstrekken van verschillende aanbieders waar wij mee samenwerken.

Wijze van beloning:

Wij ontvangen een doorlopende of eenmalige provisie van de aanbieder. De hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder. De provisie is een vergoeding gebaseerd op de hoogte van de bruto premie exclusief assurantiebelasting. Indien wij een bedrag in rekening bij u brengen maken wij dit vooraf aan uw kenbaar bijvoorbeeld een fee-vergoeding bij het afsluiten van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Privacy:

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens. Meer informatie over uw privacy is terug te vinden op de privacypagina

Vakbekwaamheid

Onze adviseurs / medewerkers beschikken over de benodigde diploma’s om u een zo goed mogelijk advies te geven. U krijgt dus altijd een vakbekwame medewerker of adviseur aan de lijn. Regelmatig gaan zij opnieuw de schoolbanken in om hun kennis op peil te houden en worden daarnaast doormiddel van permanente educatie bijgeschoold.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening en adviezen hoge eisen stellen. Wij zijn echter wel afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Het is in uw belang om wijzigingen bijvoorbeeld wijziging van bank, samenwonen of verhuizen zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Klachten:

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Dit kan zowel per post als via de e-mail t.a.v. de directie. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. (www.kifid.nl) • KIFID • Postbus 93257 • 2509 AG DEN HAAG Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)

Nieuwsberichten